1. หน้าหลัก
  2. บล็อก
  3. วัฏจักรชีวิตของกัญชาสำหรับการปลูกในร่ม

วัฏจักร การเจริญเติบโต ของ กัญชา: จากเมล็ด สู่การ ออก ดอก

กัญชาหรือที่เรียกว่ากัญชาเป็นพืชที่มีการใช้คุณสมบัติทางจิตและยามานานหลายศตวรรษ พืชมีสารเคมีที่เรียกว่า THC (tetrahydrocannabinol) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในกัญชา ต้นกัญชาสามารถปลูกในร่มหรือกลางแจ้งได้ แต่ผู้ปลูกในร่มส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการผสมดินแล้วเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมักหรือการหล่อหนอน

พืชต้องการแสงและน้ำปริมาณมาก เมื่อพืชมีความสูงตามที่ต้องการแล้ว ดอกไม้ (ตูม) จะถูกเก็บเกี่ยวและตากให้แห้ง จากนั้นนำตาไปรมควัน รับประทาน หรือใช้ทำน้ำมันกัญชาหรือของรับประทานได้ ต้นกัญชามีวงจรชีวิตประมาณ 60 วันตั้งแต่เมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตาม ผู้ปลูกในร่มสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น วัฏจักรการเจริญเติบโตของกัญชา จากเมล็ดสู่การออกดอก ซึ่งอาจทำให้วงจรสั้นลงหรือยาวขึ้นขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการ เมล็ดกัญชาสามารถหาซื้อได้จากแหล่งต่างๆ รวมถึงร้านค้าปลีกออนไลน์

เมื่อได้เมล็ดแล้วก็ต้องงอก สามารถทำได้โดยการแช่เมล็ดในน้ำค้างคืนแล้วปลูกในดินชื้น เมื่อเมล็ดงอกแล้ว จะต้องปลูกต้นกล้าลงในกระถางแต่ละใบและวางไว้ใต้แสงไฟ ต้นกล้าจะต้องได้รับการรดน้ำบ่อยครั้งและควรให้ปุ๋ยทุกสองสัปดาห์ ผ่านไปสองสามสัปดาห์ ต้นไม้จะเริ่มมีดอก (ตูม) เมื่อตูมได้ขนาดตามที่ต้องการแล้ว ก็ทำการเก็บเกี่ยวและตากให้แห้ง จากนั้นนำตาที่แห้งไปรมควัน รับประทาน หรือใช้ทำน้ำมันกัญชาหรือของรับประทานได้

พืชกัญชาใช้เวลานานแค่ไหนในการปลูก?

คู่มือการปลูกกัญชาในร่มเกี่ยวกับ วัฏจักรชีวิตของพืชต้นกัญชาอาจใช้เวลา 2-8 เดือนในการเจริญเติบโต ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ วิธีการปลูก และปัจจัยแวดล้อม ระยะเวลาการเจริญเติบโตเฉลี่ยของต้นกัญชาคือ 4 เดือน ขั้นตอนแรกในการปลูกต้นกัญชาคือการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม กัญชามีหลากหลายสายพันธุ์ โดยแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง บางสายพันธุ์เหมาะกว่าสำหรับการปลูกในร่ม ในขณะที่บางสายพันธุ์ทำกลางแจ้งได้ดีกว่า บางสายพันธุ์มีความทนทานต่อศัตรูพืชและโรค ในขณะที่บางชนิดมีความละเอียดอ่อนกว่า การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในการปลูกต้นกัญชา

เมื่อคุณเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมแล้ว คุณต้องตัดสินใจเลือกวิธีการปลูก กัญชาสามารถปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ในดิน หรือปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ดังนั้นการทำวิจัยและเลือกวิธีการที่เหมาะกับคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ การปลูกในร่มมักถูกมองว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปลูกกัญชา เนื่องจากช่วยให้สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการปลูกในร่มอาจมีราคาแพงและใช้เวลานานกว่าการปลูกกลางแจ้ง การปลูกกลางแจ้งมักถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าและคุ้มค่ากว่า เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์และการตั้งค่าน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการปลูกกลางแจ้งอาจควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ยากขึ้น และมีความอ่อนไหวต่อแมลงศัตรูพืชและโรคต่างๆ มากกว่า

เมื่อคุณเลือกสายพันธุ์และวิธีการปลูกได้แล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มปลูกต้นไม้ของคุณ ต้นกัญชาต้องการแสงแดดมาก ดังนั้นการเลือกสถานที่ที่ได้รับแสงแดดเพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณกำลังเติบโตในบ้าน คุณจะต้องให้ต้นไม้ของคุณมีแสงประดิษฐ์ เวลาในการเติบโตอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ วิธีการปลูก และปัจจัยแวดล้อม เวลาปลูกเฉลี่ยสำหรับต้นกัญชาคือ 4 เดือน แต่อาจใช้เวลา 2-8 เดือนในการปลูกต้นกัญชา

ระยะใดของการเจริญเติบโตเกิดขึ้นในต้นวัชพืช?

การเจริญเติบโตของต้นกัญชาสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระยะ ได้แก่ ต้นกล้า ทางพืช ระยะก่อนออกดอก การออกดอก และการทำให้สุก

ต้นกล้า:

Cannabis life cycle stages seedling

ขั้นตอนแรกของวงจรชีวิตของพืชกัญชาคือระยะต้นกล้า นี่คือช่วงเวลาที่พืชงอกครั้งแรก และต้นกล้ามักจะอยู่ในขั้นตอนนี้เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ ระยะต้นกล้ามีลักษณะการเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อพืชสร้างตัวเอง ใบของต้นกล้ามักมีขนาดเล็กและบอบบาง และพืชจะมีความเสี่ยงสูงต่อแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมในระยะนี้

การเจริญเติบโตเป็นพืช:

Vegetation Stage of Cannabis life cycle

ขั้นต่อไปของวงจรชีวิตของพืชกัญชาคือระยะพืช ซึ่งเป็นช่วงที่พืชเริ่มพัฒนาใบและลำต้น และระบบรากก็เริ่มขยายออก ระยะการเจริญเติบโตของพืชมักใช้เวลา 3-8 สัปดาห์ แม้ว่าจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และสภาพการเจริญเติบโต พืชจะเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ และใบจะใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้น

ก่อนออกดอก:

Cannabis Life Cycle Stages: Pre-Flowering

ระยะก่อนออกดอกเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเจริญเติบโตของพืช และเมื่อพืชเริ่มผลิตดอก (หรือตูม) ระยะก่อนออกดอกมักใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ แม้ว่าอาจแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และสภาพการเจริญเติบโต พืชจะผลิตดอกขนาดเล็กสีขาวที่ยังไม่โตเต็มที่

กำลังออกดอก:

Cannabis Life Cycle Stages: Flowering

ระยะออกดอกคือเมื่อดอก (หรือตา) ของพืชเริ่มสุก ดอกไม้จะใหญ่ขึ้นและหนาแน่นขึ้น และพืชจะเริ่มผลิตเรซินมากขึ้น ระยะการออกดอกมักใช้เวลา 6-8 สัปดาห์ แม้ว่าจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และสภาพการเจริญเติบโต

การบ่มกัญชา:

ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรชีวิตของพืชกัญชาคือระยะสุก ซึ่งเป็นช่วงที่ดอก (หรือดอกตูม) ของพืชนั้นโตเต็มที่และพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว ระยะสุกปกติจะกินเวลา 2-3 สัปดาห์ แม้ว่าอาจแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และสภาพการเจริญเติบโต

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง